Nhà phân phối “WHITE ION BATH”tại Việt Nam

Công ty Kỹ Thuật Môi Trường Trần – Đông A đã chính thức được tập đoàn Nikuni Nhật Bản cấp phép ủy quyền phân phối sản phẩm ‘WHITE ION BATH’, một cụm thiết bị quan trọng trong hệ thống công nghệ vận hành ‘xử lý bùn khoáng nóng và thủy trị liệu khoáng nóng’.

Xem thêm